2, Αβρααμ Αντωνίου, Λακατάμια, Λευκωσία, 2330

Τηλ: (+357) 22 32 22 22

Fax: (+357) 22 32 81 81